Aktywność fizyczna w ciąży

Zdrowe kobiety z niepowikłaną ciążą zachęca się do regularnej aktywności fizycznej (PA) przed, w trakcie i po ciąży, chociaż modyfikacja rutynowych ćwiczeń może być konieczna ze względu na anatomiczne i fizjologiczne zmiany zachodzące w czasie ciąży. Obecne zalecenia aktywności fizycznje dla kobiet w ciąży opierają się na dowodach i zaleceniach dla zdrowych dorosłych, zgodnie z którymi zdrowe kobiety w ciąży powinny rozpocząć lub kontynuować co najmniej 150 minut ćwiczeń aerobowych o umiarkowanej intensywności tygodniowo w czasie ciąży (tj. odpowiadających energicznemu marszowi). 

Ćwiczenia o dużej intensywności nie są zalecane kobietom wcześniej nieaktywnym ani kobietom, które ćwiczą tylko o umiarkowanej intensywności, podczas gdy kobiety, które obecnie wykonują intensywną aktywność, mogą kontynuować ten poziom aktywności przez większość ciąży.

Pomimo zalecenia, aby kobiety w ciąży były aktywne, zarówno retrospektywne, jak i prospektywne badania wykazały, że większość kobiet w ciąży (> 50%) nie spełnia zalecanego procentu aktywności fizycznej, a aktywność fizyczna konsekwentnie zmniejsza się w czasie ciąży, przy czym największe zmiany zachodzą w okresie ciąży. III trymestr. 

W Wielkiej Brytanii i USA tylko 3–15% ciężarnych spełniało zalecany poziom aktywności fizycznje w porównaniu z 24–26% nieciężarnych kobiet w wieku rozrodczym. Istnieje wiele dowodów na to, że aktywność podczas ciąży ma korzystny wpływ zarówno na matkę, jak i płód. W przypadku matki aktywność fizyczna może pomóc w zapobieganiu nadmiernemu przyrostowi masy ciała (GWG), cukrzycy ciążowej (GDM), stanowi przedrzucawkowemu, porodom cesarskim i poprawie zdrowia psychicznego. Regularne uprawianie aktywności fizycznje może również pomóc w utrzymaniu sprawności układu krążenia w czasie ciąży i pozytywnie wpłynąć na powrót do zdrowia po porodzie. Wcześniejsze badania wykazały, że ćwiczenia fizyczne podczas ciąży sprzyjają poprawie adaptacji sercowo-naczyniowej płodu (tj. zmniejszeniu częstości akcji serca płodu i zwiększonej zmienności częstości akcji serca płodu), a także zwiększeniu tempa wzrostu płodowo-łożyskowego i dalszej promocji zdrowszego porodu. waga.

Do tej pory tylko kilka badań podłużnych oceniało aktywność fizyczną w kohorcie, a badania te sugerowały zróżnicowanie w czasie i wielkości spadku aktywności fizycznje w czasie ciąży. Korzyści z aktywności fizycznej i wady braku aktywności fizycznej w populacji ogólnej są dobrze znane. Jednak dowody na wpływ aktywności fizycznje w ciąży na ryzyko GDM są niespójne. 

Podczas gdy kilka badań wykazało odwrotną zależność, inne nie znalazły żadnego związku. Jednak badania wykazujące odwrotny związek były ograniczone przekrojowym badaniem PA i GDM, co utrudnia ustalenie związku przyczynowo-skutkowego. Ponadto większość wcześniejszych badań skupiała się na związku między całkowitym poziomem aktywności fizycznej lub indywidualną domeną PA (tj. gospodarstwo domowe/opieka i aktywność zawodowa) z ryzykiem GDM. Żadne z tych badań nie dotyczyło trajektorii aktywności fizycznej w zależności od intensywności w trakcie ciąży, które opisują kombinacje kilku intensywności aktywności fizycznej (tj. poziom poziom aktywności fizycznej i siedzący tryb życia). 

Żródła:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7541260/

Więcej o treningu kobiet w ciaży dowiesz się na naszym

2-dniowym szkoleniu stacjonarnym

„Bezpieczny Trening kobiet w ciaży i po porodzie”

25-26 czerwiec. 2022 I Warszawa