PIR – działa czy nie działa?

Sterowanie postawą i ruchem odbywa się dzięki zbieraniu informacji z wielu receptorów w ciele, analizowanie ich na wielu poziomach układu nerwowego a następnie wystosowanie odpowiedniej odpowiedzi ruchowej. Procesy te zachodzą w dużej mierze automatycznie w rdzeniu kręgowym i ośrodkach podkorowych mózgu.

Znajomość działania układu nerwowego i wykorzystanie jego mechanizmów w treningu pozwala na kompleksowe i skuteczne stosowanie ćwiczeń rozciągających.

Jednak aby to miało miejsce musimy znać podstawowe metody rozciągania oraz ich zastosowanie.

Taka znajomość działania układu nerwowego w połączeniu z podstawami z anatomii funkcjonalnej i znajomości metod stretchingowych wpłynie na bezpieczny oraz szybki progress w naszym rozciąganiu ( wszystkie te zagadnienia objaśniamy na naszym kursie na Instruktora Stretchingu)

https://polskiecentrumfitness.pl/courses/kurs-stacjonarny-instruktora-stretchingu-lvl-2-3-weekendy/

PIR co to w ogóle jest?

PIR jest częścią PNF, którą głownie stosuje się w rehabilitacji, więc nie możemy powiedzieć, że jest to rodzaj stretchingu.

 Jest to najszybsza i najbardziej efektywna droga, do zwiększenia statyczno-pasywnej elastyczności.

Jest jedną z najbardziej znanych technik mobilizacyjnych wykorzystujących zjawiska pobudzania i hamowania mięśniowego. Prowadzi do zmniejszenia napięcia występującego w obrębie mięśnia lub też grupy mięśni. Powoduje hamowanie pola motoneuronu danego mięśnia i tym samym prowadzi do odruchowego zmniejszenia jego napięcia.

Przyczyną tego jest aktywacja narządów ścięgnistych Golgiego podczas skurczu. Wyróżnia się 2 nadrzędne cele zastosowania poizometrycznej relaksacji mięśni: doraźny oraz długofalowy. Celem doraźnym jest przede wszystkim walka z bólem i innymi skutkami przeciążeń statycznych mięśni oraz redukcja podrażnienia mięśni i tkanki łącznej. Celem długofalowym natomiast jest przywrócenie prawidłowej długości oraz elastyczności przykurczonym mięśniom, odzyskanie normalnego zakresu ruchu w stawach oraz zwalczanie przeciążeń stawowych. Poizometryczna relaksacja mięśni jest skuteczna m.in. w leczeniu wzmożonego napięcia oraz zmniejszaniu aktywności punktów spustowych

O co w tym wszystkim chodzi?

The hold-relax ( przytrzymać-rozluźnić)-klasyczny PIR

Po wstępnym, biernym wydłużeniu, mięsień jest izometrycznie napinanyprzez 7-15 sekund. Następnie przez krótki okres czasu 2-3 sekundy rozluźniany, aby potem natychmiast podlegał biernemu rozciąganiu, które wydłuża mięsień więcej niż początkowe bierne wydłużenie. To końcowe rozciągnięcie mięśnia utrzymywane jest przez 10-15 sekund, następnie mięsień jest rozluźniany przez 20 sekund.

 

Więcej o efektywnym rozciąganiu dowiesz się z naszego szkolenia online , które odbędzie się

30 Marca. Koszt 35 zł

 

 

jak-skutecznie-sie-rozciagac

Źródła: 

  1. Prywatne materiały edukacyjne z kursu na Instruktora Stretchingu
  2. Bidzińska, K. Ptaszkowski, L. Słupska, R. Dymarek, K. Zwierzchowski, A. Kołcz-Trzęsicka, T. Halski: Ocena oddziaływania dwóch technik energizacji mięśni: hamowania reciprokalnego oraz poizometrycznej relaksacji na aktywność bioelektryczną mięśnia prostego uda.