PIR – działa czy nie działa?

Sterowanie postawą i ruchem odbywa się dzięki zbieraniu informacji z wielu receptorów w ciele, analizowanie ich na wielu poziomach układu nerwowego a następnie wystosowanie odpowiedniej odpowiedzi ruchowej. Procesy te zachodzą w dużej mierze automatycznie w rdzeniu kręgowym i ośrodkach podkorowych mózgu. Znajomość działania układu nerwowego i wykorzystanie jego mechanizmów w treningu pozwala na kompleksowe i […]

Aktywność fizyczna w ciąży

Zdrowe kobiety z niepowikłaną ciążą zachęca się do regularnej aktywności fizycznej (PA) przed, w trakcie i po ciąży, chociaż modyfikacja rutynowych ćwiczeń może być konieczna ze względu na anatomiczne i fizjologiczne zmiany zachodzące w czasie ciąży. Obecne zalecenia aktywności fizycznje dla kobiet w ciąży opierają się na dowodach i zaleceniach dla zdrowych dorosłych, zgodnie z którymi […]

Rola Mięśni Pośladkowych w Treningu Sportowym

Oczywiście trening sportowy, szczególnie nakierowany na zdrowie i sprawność, powinien angażować jak najwięcej mięśni i nie faworyzować jednej grupy. Jednakże z kilku powodów warto skupić się częściej na grupie mięśni pośladkowych. I nie mam tu na myśli powodu, który głównie motywuje do ćwiczeń tej grupy mięśniowej, czyli ich wyglądu. Mody na różne kształty pośladków w […]